Unde trebuie instalat detectorul

Detectorul trebuie instalat în încăperea în care probabilitatea scăpării de gaz și/sau a surselor de CO este cea mai mare. Aceasta poate fi bucătăria, datorită prezenței unui aragaz și a altor aparate casnice.

Gazul metan, fiind mai ușor decât aerul, are tendința de a umple întregul volum situat deasupra nivelului scăpării. Anumiți factori, cum ar fi sursele de căldură și de aerisire, pot modifica acest comportament. În general concentrația de deasupra nivelului unei

scăpări va fi egală sau mai mare decât concentrația de sub nivelul scăpării.

Detectorul trebuie instalat deasupra acestui nivel și aproape de tavan (în mod normal la 30 cm de la tavan), într-un loc în care deplasarea aerului nu este împiedicată de mobilă și ornamente.

Există multe tipuri și modele de locuințe și există multe tipuri de surse de gaz metan și monoxid de carbon. Totuși se încearcă oferirea unor indicații generale referitoare la unde trebuie să se monteze și unde nu trebuie să se monteze detectoarele pentru a se reduce la minim riscul unor indicații greșite.

Nu este posibil să se ofere indicații specifice legate de amplasarea exactă a unui detector care să se potrivească tuturor tipurilor de încăperi și utilizării acestora. La determinarea amplasării optime, pentru orice situație care poate apărea, trebuie luate în considerare următoarele recomandări:

Trebuie să fie posibil să se vadă cu ușurință toți indicatorii luminoși dacă se stă în vecinătatea amplasării alese pentru aparat.

Un detector montat pe plafon trebuie să fie la cel puțin 30 cm de oricare perete, iar un detector montat pe perete trebuie să fie la cel puțin 15 cm față de plafon.

Detectorul trebuie să fie la o distanță pe orizontală între 1 m și 3 m față de orice sursă potențială.

Dacă încăperea are un perete despărțitor detectorul trebuie localizat pe aceeași parte cu sursa potențială.

Detectoarele din încăperile cu plafon înclinat trebuie amplasate în locul cel mai înalt al încăperii.

 

Detectoarele instalate în dormitoare și în încăperi situate la distanță de aparatele care funcționează pe baza arderii de combustibil trebuie amplasate cât mai aproape de zona de respirație a ocupanților.

Dacă detectorul este instalat pe un perete:

– acesta trebuie amplasat aproape de plafon;

– trebuie amplasat la o înălțime mai mare decât înălțimea la care se găsește orice ușă sau fereastră.

UNDE SĂ NU INSTALATI DETECTORUL

Detectorul nu trebuie instalat:

– într-un spațiu închis (de exemplu într-un dulap, sau după o perdea);

– într-un loc unde poate fi blocat (de exemplu de mobilă);

– direct deasupra unei chiuvete;

– lângă o ușă sau o fereastră;

– lângă o hotă;

– lângă o gură de ventilație sau alte deschideri de aeraj;

– într-un loc unde temperatura ar putea scădea sub -10°C sau ar putea depăși +40°C, în cazul în care acesta nu este proiectat în acest sens;

– într-un loc unde murdăria și praful ar putea bloca senzorul;

– într-un loc ud sau umed;

– în imediata vecinătate a mașinii de gătit.

Detectorul nu trebuie instalat deasupra sau în apropierea aragazului deoarece pot să apară scăpări mici de gaze la pornire, iar acestea pot genera alarme false. Trebuie să țineți cont de faptul că instalarea lângă aragaz poate duce la alarmă declanșată de vaporii de la gătit și nu de scăpări de gaze.

Trebuie să aveți în vedere și faptul că îmbâcsirea cu grăsime a senzorului poate împiedica funcționarea corectă a aparatului.

Detectorul nu trebuie vopsit atunci când se curăță, se zugrăvește sau se decorează casa.

Pentru a evita situațiile în care siguranța aparatului poate fi afectată pe termen lung sau scurt, detectorul nu trebuie instalat în zone în care pot să apară emanații de la solvenții din vopsele, sau lângă sistemele de încălzire, sobe sau șeminee, ori în zone cu degajări ale gazelor de eșapament. Vaporii de la lichidele de curățat, lacuri, vapori de la activitățile din bucătărie pot afecta funcționarea detectorului și pot provoca alarme false sau funcționarea defectuoasă a detectorului.

Evitați expunerea detectorului în spații umede sau la șocuri mecanice (de exemplu, când se face curățenie în casă).

POZITIONARE

Detectorul se poate instala pe perete sau pe tavan. Dacă instalați detectorul pe perete atunci acesta trebuie poziționat la cel puțin 15 cm față de tavan dar la o înălțime mai mare decât orice ușă sau fereastră. Dacă instalați detectorul pe tavan atunci acesta trebuie poziționat la cel puțin 30 cm față de orice perete. Pentru orice altă poziționare, detectorul va fi plasat într-o zonă de “aer mort” iar gazul ar putea să nu ajungă în zona senzorului.

Detectorul trebuie să fie la o distanță pe orizontală între 1 m și 3 m față de orice sursă potențială. Recomandările de poziționare din acest manual conțin informații despre instalarea detectorului la o distanță rezonabilă față de aparatele

consumatoare de combustibil pentru a preveni în acest fel alarmele false. Alarmele false pot apărea dacă detectorul este plasat deasupra sau chiar lângă sursa consumatoare de combustibil.

Ventilați aceste zone cât mai mult posibil. Dacă sunteți nevoiți să instalați detectorul lângă un aparat de gătit sau încălzit, poziționați detectorul la cel puțin 1 m față de aceste surse.

IMPORTANT: Instalați detectorul în poziție corectă.

ATENȚIE! Nu acoperiți detectorul cu perdeaua.

ATENȚIE! Detectorul nu este un detector de fum. Vă rugăm instalați detectoarele potrivite pentru detecția fumului.

Detectorul va detecta prezența gazului metan sau a monoxidului de carbon doar în zona senzorului. Gazul metan sau monoxidul de carbon pot fi prezente și în alte zone.

În conformitate cu standardele EN 50292 și EN 50244, ideal ar fi ca în fiecare cameră care conține un aparat pe baza arderii de combustibil sau pot exista scăpări de gaz metan să se instaleze un astfel de aparat. Pot fi instalate aparate suplimentare pentru asigurarea unei avertizări adecvate a ocupanților din celelalte camere, prin amplasarea aparaturii în camere mai la distanță în care ocupantul sau ocupanții iși petrec o mare perioadă din timp și de unde nu pot să audă alarma unui detector care este instalat în altă parte a locuinței, și în fiecare dormitor.

Gazele de eșapament de la vehicule conțin monoxid de carbon. Nivelurile de monoxid de carbon din aceste gaze sunt mai ridicate la pornirea motorului. După câteva ore de la pornirea motorului, timp în care persistă concentația de monoxid de carbon în garaj se poate declanșa alarma.

Aparatele de gătit pe bază de gaze combustibile din bucătărie pot furniza la pornirea lor scurte emisii de concentrații ridicate de CO.

Acesta este un lucru normal. Dacă detectorul dvs. este instalat prea aproape de aceste aparate, poate declanșa alarma.

Utilizatorul trebuie să știe că concentrații ridicate de fum de țigară pot cauza declanșarea alarmei.

În general, instalați detectoare (gaz metan,monoxid de carbon):

– ÎN LOCURI DIN CARE SĂ SE POATĂ AUZI ALARMA DIN TOATE ZONELE ÎN CARE SE DOARME

– în sau lângă dormitoare și living-uri sau în orice zonă în care poate să apară o expunere la gaz metan sau monoxid de carbon

– la fiecare etaj dacă clădirea are mai multe niveluri

ATENȚIE! Instalarea detectorului într-o zonă în care nu este recomandată poate afecta funcționarea senzorului.

ÎN CARE CAMERĂ

Ideal ar fi ca în fiecare cameră care conține un aparat pe baza arderii de combustibil să se instaleze un detector. Pot fi instalate aparate suplimentare pentru asigurarea unei  vertizări adecvate a ocupanților din celelalte camere, prin amplasarea acestor dispozitive în:

– camere mai la distanță în care ocupantul sau ocupanții iși petrec o mare perioadă de timp și de unde nu pot să audă alarma unui detector care este instalat în altă parte a locuinței.

– în fiecare dormitor.

Totuși dacă există un aparat care funcționează pe baza arderii de combustibil în mai mult de o cameră, iar numărul de detectoare este limitat, trebuie luate în considerare  următoarele aspecte atunci când se hotărăște care ar fi cea mai bună amplasare a detectorului:

– se amplasează detectorul într-o cameră fără evacuare de fum, sau care are un aparat cu evacuare de fum deschisă.

– se amplasează detectorul într-o cameră în care ocupantul sau ocupanții iși petrec cea mai mare perioadă de timp.

Dacă locuința este formată doar dintr-o singură cameră (care servește atât ca și cameră de zi cât și ca dormitor), detectorul trebuie instalat cât mai departe de mașina de gătit, dar cât mai aproape de locul unde se doarme.

Dacă aparatul care funcţionează pe baza arderii de combustibil este instalat într-o încăpere care nu este utilizată în mod normal (cum ar fi camera cazanelor), detectorul trebuie instalat în afara încăperii, astfel încât alarma să fie auzită cât mai repede. Ca soluţie alternativă, la detectorul instalat în camera care conține un aparat care funcționează pe baza arderii de combustibil, trebuie instalată o sirenă de alarmare la distanță.